Kredyty

Zachęcamy Państwa do skorzystania z propozycji kredytowej zaprezentowanej przez Naszych Doradców Kredytowych.

To co nas wyróżnia to fakt, że przygotowujemy oferty stworzone indywidualnie dla każdego Klienta. Świadczymy fachową pomoc w zakresie:

1) wyboru najkorzystniejszej oferty z rynku przeznaczonej dla danego profilu Klienta

2) wyboru oferty w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”

3) finansowania wykończenia i remontu nieruchomości

4) realizacji finansowania zakupu nieruchomości bez wymaganego 10% wkładu własnego

5) realizacji „problematycznych” transakcji kredytowych.

Zapraszam do odwiedzin Naszej strony internetowej

www.contactfinance.com.pl

oraz profilu na Facebook

https://www.facebook.com/contactfinance?ref=ts&fref=ts

Sylwester Pobiarzyn 501-376-442

Maciej Wojtal 508-166-355

MdM w skrócie:

Program Mieszkanie dla Młodych polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Kredyt może być udzielony wyłącznie w walucie polskiej i na nie mniej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

W programie mogą uczestniczyć osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka. Dodatkowo nie powinni posiadać mieszkania – ani w momencie udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Intencją programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw, jeżeli jedno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

Dopłata wynosi:

1.) 10% wartości mieszkania w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw. Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

2.) 15% mieszkania – małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

3.) Dodatkowe 5% dopłaty, jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania. Wartość mieszkania jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika).