Mieszkania

MIESZKANIA I DOMY

OSTATNIE MIESZKANIA!

 

ETAP nr budynku typ położenie w budynku

powierzchnia  całkowita
m2

miejsce postojowe
ilość pok. ogród balkon cena brutto cena z dopłatą MDM  odbiór Rysunki 
I budynki 69, 69A 1,2 SPRZEDANE
III budynki 73-73C 1,2 SPRZEDANE
III 73D jednopoziomowe parter (z ogródkiem) 49 tak tak tak nie REZERWACJA nie dotyczy III/IV kw. 2017 PDF 
III 73E m.2 jednopoziomowe II piętro 75 tak 4 nie tak 392.205

297.591**

343.685*

III/IV kw. 2017 PDF
III 73E m.1 dwupoziomowe

parter i

I piętro

150 tak 4-8 tak tak REZERWACJA nie dotyczy III/IV kw. 2017  
II budynki 75-75C 1,2 SPRZEDANE
II 75D jednopoziomowe parter (z ogródkiem) 49 tak tak tak nie

REZERWACJA

285.000

nie dotyczy III/IV kw. 2017 PDF 
II 75D dwupoziomowe I piętro i poddasze 81 tak 3-5 nie tak

REZERWACJA

359.000

264.386** III/IV kw. 2017 PDF
I  budynki 77 – 77B   SPRZEDANE

* cena mieszkania pomniejszona o dopłatę MdM, przy założeniu, że o dopłatę występuje małżeństwo z dwojgiem dzieci

** cena mieszkania pomniejszona o dopłatę MdM, przy założeniu, że o dopłatę występuje małżeństwo z trojgiem dzieci

na podstawie http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/