Mieszkania

MIESZKANIA I DOMY

OSTATNIE MIESZKANIA!

NOWE NIŻSZE CENY

ETAP nr budynku typ położenie w budynku

powierzchnia  całkowita
m2

miejsce postojowe
ilość pok. ogród balkon cena brutto cena z dopłatą MDM  odbiór Rysunki 
I budynki 69, 69A 1,2 SPRZEDANE
III budynki 73-73D 1,2 SPRZEDANE
III 73E m.2 jednopoziomowe II piętro 75 tak 4 nie tak 349.000

254.386***

300.480**

IV kw. 2017 PDF
III 73E m.1 dwupoziomowe

parter i

I piętro

150 tak 4-8 tak tak REZERWACJA nie dotyczy

IV kw. 2017

 
II budynki 75-75C 1,2 SPRZEDANE
II 75D jednopoziomowe parter (z ogródkiem) 50 tak (dodatkowa opłata) tak tak nie

od 266.000

193.220**

217.480*

IV kw. 2017 PDF 
II 75D dwupoziomowe I piętro i poddasze (z ogródkiem) (75)/81 tak 3-5 nie tak

 od 329.000

234.386**

280.480*

IV kw. 2017 PDF
II 75D dom

parter,

I piętro i poddasze

100/110/135 tak 6 tak tak

REZERWACJA

od 484.386**

536.772*

IV kw. 2017 PDF
I  budynki 77 – 77B   SPRZEDANE

* cena mieszkania pomniejszona o dopłatę MdM, przy założeniu, że o dopłatę występuje małżeństwo z dwojgiem dzieci

** cena mieszkania pomniejszona o dopłatę MdM, przy założeniu, że o dopłatę występuje małżeństwo z trojgiem dzieci

na podstawie http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/